SLUŽBA 2 :Skartovanie s potvrdením.

Od 1.7.2015 naša spoločnosť spúšťa projekt   bezplatná skartácia dokumentov zadarmo.

To znamená od určitého množstva,si na naše náklady prídeme po papier.Samozrejme vyskartujeme a vystavíme

doklad o skartácií.

                                          A to všetko, bezplatne!!!

 V prípade nejasností volajte 0902 265 449.

A PREČO BEZPLATNE???Žiadna veda..my máme záujem o Vašu posekanú,poskartovanú

papierovú hmotu /papierovinu/.

A čo sa skartuje??

                              firemná korešpondencia, neplatné zmluvy, zoznamy klientov, cenníky, marketingové stratégie, štatistiky predaja, cenové ponuky, zápisy zo stretnutí, neaktuálne obchodné záznamy, personálne údaje, inventárne zoznamy, zrušené alebo bianko šeky, neplatné ceniny, zdravotné záznamy, neplatné bankové/daňové záznamy, iné interné dokumenty citlivej povahy