OSTATNÉ KRAJE A REGIÓNY.

Výkup papiera, skartácia z iných regiónov a krajov ,ako je v menu vypísané,sa kludne môžte pýtať na
                               
                                                                    tel.č.- 0902 265 449