www.najlepsia-skartacia.sk

 

Sme spoločnosť zaoberajúca sa kompletným riešením

papierového hospodárstva od výkupu papiera od domácností , firmy , zberné dvory až po následnú recykláciu.Samozrejme našou prioritou je skartácia firiem , spolpočností , štátnych inštitúcií.Skartujeme stupňom utajenia č.3.Tento stupeň je vhodný pre osobné,dôverné dokumenty,či citlivé informácie.

Od 1.7. 2015 spúšťa naša spoločnosť projekt Skartácia bezplatne.To znamená , od určitého množstva ,si na naše náklady ,prídeme pre papier , samozrejme vyskartujeme a vystavíme dôležité potvrdenie o skartácií. A to všetko BEZPLATNE!                       Info: 0902 265 449

                   najlepsia-skartacia.sk