CENNÍK VÝKUPU PAPIERA.

 Ceny závisia od množstva, kvality, dopravy a samotnej tel.dohode výlučne s M.Mikuláškom!!!

 Čím väčšie množstvo, tým vyššia cena!!!!   

 Cena je aj  zmluvná!!!!

     tel:  0902 265 449 
     Cena: do 50 kg,knihy ,v igelitoch-5cent/kg
   nad 50kg -1000 kg farba s páskami :7-10cent/kg
kancelársky biely do 500kg: 7-12 cent/kg
kancelársky biely nad 500kg:10-21 cent/kg
v bielom papieri nemôže byt žiadna iná farba!!!
 
 
 
 
 
AMBULANTNÝ VÝKUP PAPIERA
 100 kg:5-10€