CENNÍK VÝKUPU PAPIERA.

 Ceny závisia od množstva, kvality, dopravy a samotnej tel.dohode výlučne s M.Mikuláškom!!!

 Čím väčšie množstvo, tým vyššia cena!!!!   

 Cena je aj  zmluvná!!!!

     tel:  0902 265 449 
     cena 100 kg: 7-21€
biely aj za 21 centov/1kg!!
 
AMBULANTNÝ VÝKUP PAPIERA
 100 kg:5-10€