CENNÍK VÝKUPU PAPIERA.

 Ceny závisia od množstva, kvality, dopravy a samotnej tel.dohode výlučne s M.Mikuláškom!!!

 Čím väčšie množstvo, tým vyššia cena!!!!   

 Cena je aj  zmluvná!!!!

     tel:  0902 265 449 
     Cena: do 50 kg,knihy ,v igelitoch-3cent/kg
   nad 50kg -1000 kg farba s páskami :3cent/kg
kancelársky biely do 500kg: 3-5 cent/kg
kancelársky biely nad 500kg:5-15 cent/kg
v bielom papieri nemôže byt žiadna iná farba!!!
 
 
 
 
 
AMBULANTNÝ VÝKUP PAPIERA
 100 kg:2-3€