CENNÍK VÝKUPU PAPIERA.

 Ceny závisia od množstva, kvality, dopravy a samotnej tel.dohode výlučne s M.Mikuláškom!!!

 Čím väčšie množstvo, tým vyššia cena!!!!   

 Cena je aj zmluvna.        časopis, letáky, knihy  - 0,03€

Bezplatný príjem kartónu,lepenky!!!

                                                                    

                                                         

 

 
 
 
 
 
AMBULANTNÝ VÝKUP PAPIERA
 100 kg:2-3€